Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei
Sf. Mc. Agatanghel
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Marcu X, 11-16
Marcu II, 23-28
III, 1-5

Marcu X, 11-16Capitolul X11. Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşteadulter cu ea. 
12. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul,săvârşeşte adulter. 
13. Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar uceniciicertau pe cei ce-i aduceau. 
14. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vinăla Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 
15. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca uncopil nu va intra în ea. 
16. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile pesteei. Capitolul II23. Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii Lui,în drumul lor, au început să smulgă spice. 
24. Şi fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? 
25. Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit ce a făcut David,când a avut nevoie şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 
26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul,şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănâncedecât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el? 
27. Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcut pentru om, iar nu omul pentrusâmbătă. 
28. Astfel că Fiul Omului este domn şi al sâmbetei. Capitolul III1. Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată. 
2. Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-Lînvinuiască. 
3. Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! 
4. Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, amântui un suflet sau a-l pierde? Dar ei tăceau
 
5. Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimiilor, a zis omului: Întinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcutsănătoasă. 

Pericopa apostolica:
Iacov I, 1-18
Filipeni III, 20
IV, 3

Iacov I, 1-18Capitolul I1. Iacov, robul lui Dumnezeu şi al Domnului Iisus Hristos, celor douăsprezeceseminţii, care sunt în împrăştiere, salutare. 
2. Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite, 
3. Ştiind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea
 
4. Iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţişi întregi, nelipsiţi fiind de nimic. 
5. Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară dela Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare
şi ise va da. 
6. Să ceară însă cu credinţă, fără să aibă nici o îndoială, pentrucă cine se îndoieşte este asemenea valului mării, mişcat de vânt şi aruncatîncoace şi încolo. 
7. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu. 
8. Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale. 
9. Iar fratele cel smerit să se laude întru înălţimea sa, 
10. Şi cel bogat întru smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii. 
11. Căci a răsărit soarele arzător şi a uscat iarba şi floarea ei acăzut şi frumuseţea feţei ei a pierit
tot aşa se va veşteji şi bogatulîn alergăturile sale. 
12. Fericit este bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-seva lua cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce Îl iubescpe El. 
13. Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: De la Dumnezeu suntispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele şi El însuşi nu ispiteştepe nimeni. 
14. Ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi poftasa. 
15. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit,aduce moarte. 
16. Nu vă înşelaţi, fraţii mei prea iubiţi: 
17. Toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-sede la Părintele luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare. 
18. După voia Sa ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim începăturăfăpturilor Lui. Filipeni III, 20Capitolul III20. Cât despre noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptămMântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, Capitolul IV3. Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca peunele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clementşi cu ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise încartea vieţii. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top