Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
Sf. M. Mc. Marina
Sf. Ier. Eufrasie
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Matei XVI, 6-12
Marcu V, 24-34

Matei XVI, 6-12Capitolul XVI6. Iar Iisus le-a zis: Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul fariseilorşi al saducheilor. 
7. Iar ei cugetau în sinea lor, zicând: Aceasta, pentru că n-am luatpâine. 
8. Dar Iisus, cunoscându-le gândul, a zis: Ce cugetaţi în voi înşivă,puţin credincioşilor, că n-aţi luat pâine? 
9. Tot nu înţelegeţi, nici nu vă aduceţi aminte de cele cinci pâini,la cei cinci mii de oameni, şi câte coşuri aţi luat? 
10. Nici de cele şapte pâini, la cei patru mii de oameni, şi câte coşuriaţi luat? 
11. Cum nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am zis? Ci feriţi-vă dealuatul fariseilor şi al saducheilor. 
12. Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii,ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor. Marcu V, 24-34Capitolul V24. Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. 
25. Şi era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge. 
26. Şi multe îndurase de la mulţi doctori, cheltuindu-şi toate alesale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău. 
27. Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulţime şi pe la spates-a atins de haina Lui. 
28. Căci îşi zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca! 
29. Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a simţit în trupcă s-a vindecat de boală. 
30. Şi îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea ieşită din El, întorcându-Secătre mulţime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine? 
31. Şi I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici:Cine s-a atins de Mine? 
32. Şi Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta. 
33. Iar femeia, înfricoşându-se şi tremurând, ştiind ce i se făcuse,a venit şi a căzut înaintea Lui şi I-a mărturisit tot adevărul
 
34. Iar El i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în paceşi fii sănătoasă de boala ta! 

Pericopa apostolica:
I Corinteni X, 5-12
Galateni III, 23-29
IV, 1-5

I Corinteni X, 5-12Capitolul X5. Dar cei mai mulţi dintre ei nu au plăcut lui Dumnezeu, căci au căzutîn pustie. 
6. Şi acestea s-au făcut pilde pentru noi, ca să nu poftim la celerele, cum au poftit aceia
 
7. Nici închinători la idoli să nu vă faceţi, ca unii dintre ei, precumeste scris: A şezut poporul să mănânce şi să bea şi s-au sculat la joc
 
8. Nici să ne desfrânăm cum s-au desfrânat unii dintre ei, şi au căzut,într-o zi, douăzeci şi trei de mii
 
9. Nici să ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit unii dintre ei şiau pierit de şerpi
 
10. Nici să cârtiţi, precum au cârtit unii dintre ei şi au fost nimiciţide către pierzătorul. 
11. Şi toate acestea li s-au întâmplat acelora, ca preînchipuiri aleviitorului, şi au fost scrise spre povăţuirea noastră, la care au ajunssfârşiturile veacurilor. 
12. De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama sănu cadă. Galateni III, 23-29Capitolul III23. Iar înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiindînchişi pentru credinţa care avea să se descopere. 
24. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să neîndreptăm din credinţă. 
25. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. 
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în HristosIisus. 
27. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. 
28. Nu mai este iudeu, nici elin
nu mai este nici rob, nici liber
nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi unasunteţi în Hristos Iisus. 
29. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam,moştenitori după făgăduinţă. Capitolul IV1. Zic însă: Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cunimic de rob, deşi este stăpân peste toate
 
2. Ci este sub epitropi şi iconomi, până la vremea rânduită de tatălsău. 
3. Tot aşa şi noi, când eram copii, eram robi înţelesurilor celor slabeale lumii
 
4. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său,născut din femeie, născut sub Lege, 
5. Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top