Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
? Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului
Sf. Mc. Damaschin
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Luca XII, 42-48
Ioan X, 9-16

Luca XII, 42-48Capitolul XII42. Şi a zis Domnul: Cine este iconomul credincios şi înţelept pe carestăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea, la vreme, partealor de grâu? 
43. Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul, o va găsi făcândaşa. 
44. Adevărat vă spun că o va pune peste toate avuţiile sale. 
45. Iar de va zice sluga aceea în inima sa: Stăpânul meu zăboveştesă vină, şi va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, şi să mănânce, şisă bea şi să se îmbete, 
46. Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua în care ea nu se aşteaptăşi în ceasul în care ea nu ştie şi o va tăia în două, iar partea ei vapune-o cu cei necredincioşi. 
47. Iar sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit,nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. 
48. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie,va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cuii s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere. Ioan X, 9-16Capitolul X9. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui
şi va intraşi va ieşi şi păşune va afla. 
10. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu amvenit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. 
11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentruoile sale. 
12. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu suntale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge
şi lupul le răpeşte şile risipeşte. 
13. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. 
14. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunoscpe Mine. 
15. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmipun pentru oi. 
16. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuiesă le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului

Pericopa apostolica:
II Tesaloniceni I, 10-12
II, 1-2
Evrei VII, 26
VIII, 2

II Tesaloniceni I, 10-12Capitolul I10. Când va veni să se preamărească întru sfinţii Săi şi să fie privitcu uimire de către toţi cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră cătrevoi a găsit crezare în ziua aceea. 
11. Pentru aceasta, ne şi rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostrusă vă facă vrednici de chemarea Sa şi să împlinească cu putere toată pornireavoastră spre bunătate şi orice lucrare a credinţei voastre, 
12. Ca să se preaslăvească în voi numele Domnului nostru Iisus şi voiîntru El, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Iisus Hristos. Capitolul II1. În privinţa venirii Domnului nostru Iisus Hristos şi a adunării noastreîmpreună cu El, vă rugăm, fraţilor, 
2. Să nu vă clintiţi degrabă cu mintea, nici să vă spăimântaţi - nicide vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită dela noi, cum că ziua Domnului a şi sosit. Evrei VII, 26Capitolul VII26. Un astfel de Arhiereu se cuvenea să avem: sfânt, fără de răutate,fără de pată, osebit de cei păcătoşi, şi fiind mai presus decât cerurile. Capitolul VIII2. Slujitor Altarului şi Cortului celui adevărat, pe care l-a înfiptDumnezeu şi nu omul. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top