Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
Cuv. Simeon
Sf. Mc. Serapion
Sf. Mc. Marciana
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Ioan VIII, 21-30
Matei V, 14-19

Ioan VIII, 21-30Capitolul VIII21. Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri înpăcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni. 
22. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? Că zice:Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni. 
23. Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos
Eu sunt din cele desus. Voi sunteţi din lumea aceasta
Eu nu sunt din lumea aceasta. 
24. V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacănu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre. 
25. Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-amspus de la început. 
26. Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimispe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiescîn lume. 
27. Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 
28. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţicunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-aînvăţat Tatăl, aşa vorbesc. 
29. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine
nu M-a lăsat singur, fiindcăEu fac pururea cele plăcute Lui. 
30. Spunând El acestea, mulţi au crezut în El. Matei V, 14-19Capitolul V14. Voi sunteţi lumina lumii
nu poate o cetate aflată pe vârf de muntesă se ascundă. 
15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi lumineazătuturor celor din casă. 
16. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât săvadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel dinceruri. 
17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii
n-am venitsă stric, ci să împlinesc. 
18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, oiotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. 
19. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şiva învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor
iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. 

Pericopa apostolica:
Fapte X, 44-48
XI, 1-10
Galateni V, 22-26
VI, 1-2

Fapte X, 44-48Capitolul X44. Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut pestetoţi cei care ascultau cuvântul. 
45. Iar credincioşii tăiaţi împrejur, care veniseră cu Petru, au rămasuimiţi pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi peste neamuri. 
46. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi slăvind pe Dumnezeu. Atuncia răspuns Petru: 
47. Poate, oare, cineva să oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştiacare au primit Duhul Sfânt ca şi noi? 
48. Şi a poruncit ca aceştia să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos.Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Capitolul XI1. Apostolii şi fraţii, care erau prin Iudeea, au auzit că şi păgâniiau primit cuvântul lui Dumnezeu. 
2. Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejurse împotriveau, 
3. Zicându-i: Ai intrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cuei. 
4. Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, zicând: 
5. Eu eram în cetatea Iope şi mă rugam
şi am văzut, în extaz, o vedenie:ceva coborându-se ca o faţă mare de pânză, legată în patru colţuri, lăsându-seîn jos din cer, şi a venit până la mine. 
6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, am văzut dobitoacele celecu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsărilecerului. 
7. Şi am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te, Petre, junghieşi mănâncă. 
8. Şi am zis: Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-aintrat vreodată în gura mea. 
9. Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer: Cele ce Dumnezeu a curăţit,tu să nu le numeşti spurcate. 
10. Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi au fost luate iarăşi toateîn cer. Galateni V, 22-26Capitolul V22. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea,bunătatea, facerea de bine, credinţa, 
23. Blândeţea, înfrânarea, curăţia
împotriva unora ca acestea nu estelege. 
24. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreunăcu patimile şi cu poftele. 
25. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm. 
26. Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţiişi pizmuindu-ne unii pe alţii. Capitolul VI1. Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşeală, voi cei duhovniceştiîndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând seama la tineînsuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită. 
2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top