Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:Duminica a XVIII-a după Rusalii
Pescuirea minunată
? Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi
Sf. Sfinţit Mc. Foca
Sf. Mc. Isaac
Sf. Martin
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Luca V, 1-11
Ioan X, 9-16

Luca V, 1-11Capitolul V1. Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu,şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, 
2. A văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând dinele, spălau mrejele. 
3. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugats-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea,mulţimile. 
4. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc,şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. 
5. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am truditşi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. 
6. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeaumrejele. 
7. Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină săle ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gatasă se afunde, 
8. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus,zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. 
9. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentrupescuitul peştilor pe care îi prinseseră. 
10. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreunăcu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme
de acum înainte vei fipescar de oameni. 
11. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. Ioan X, 9-16Capitolul X9. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui
şi va intraşi va ieşi şi păşune va afla. 
10. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu amvenit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. 
11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentruoile sale. 
12. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu suntale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge
şi lupul le răpeşte şile risipeşte. 
13. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. 
14. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunoscpe Mine. 
15. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmipun pentru oi. 
16. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuiesă le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 

Pericopa apostolica:
II Corinteni IX, 6-11
II Timotei III, 10-15

II Corinteni IX, 6-11Capitolul IX6. Aceasta însă zic: Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şisecera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. 
7. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, saude silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. 
8. Şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeaunatoată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun, 
9. Precum este scris: Împărţit-a, dat-a săracilor
dreptatea Lui rămâneîn veac. 
10. Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, vă vada şi va înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţiivoastre, 
11. Ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduceprin noi mulţumire lui Dumnezeu. II Timotei III, 10-15Capitolul III10. Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, încredinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, 
11. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, înIconiu, în Listra
câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. 
12. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fiprigoniţi. 
13. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcindpe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 
14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat,deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, 
15. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot săte înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top