Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
? Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi
Sf. Sfinţit Mc. Foca
Sf. Mc. Isaac
Sf. Martin
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Matei XXV, 1-13
Ioan X, 9-16

Matei XXV, 1-13Capitolul XXV1. Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelelelor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 
2. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. 
3. Căci cele fără de minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. 
4. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelelelor. 
5. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. 
6. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţiîntru întâmpinarea lui! 
7. Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelelelor. 
8. Şi cele fără de minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnulvostru, că se sting candelele noastre. 
9. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nune ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţipentru voi. 
10. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce eraugata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. 
11. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne,Doamne, deschide-ne nouă. 
12. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. 
13. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vineFiul Omului. Ioan X, 9-16Capitolul X9. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui
şi va intraşi va ieşi şi păşune va afla. 
10. Furul nu vine decât ca să fure şi să junghie şi să piardă. Eu amvenit ca viaţă să aibă şi din belşug să aibă. 
11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentruoile sale. 
12. Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi ale cărui oi nu suntale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge
şi lupul le răpeşte şile risipeşte. 
13. Dar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. 
14. Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunoscpe Mine. 
15. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmipun pentru oi. 
16. Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuiesă le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor. 

Pericopa apostolica:
I Corinteni XIV, 20-25
II Timotei III, 10-15

I Corinteni XIV, 20-25Capitolul XIV20. Fraţilor, nu fiţi copii la minte. Fiţi copii când e vorba de răutate.La minte însă, fiţi desăvârşiţi. 
21. În Lege este scris: Voi grăi acestui popor în alte limbi şi prinbuzele altora, şi nici aşa nu vor asculta de Mine, zice Domnul. 
22. Aşa că vorbirea în limbi este semn nu pentru cei credincioşi cipentru cei necredincioşi
iar proorocia nu pentru cei necredincioşi, cipentru cei ce cred. 
23. Deci, dacă s-ar aduna Biserica toată laolaltă şi toţi ar vorbiîn limbi şi ar intra neştiutori sau necredincioşi, nu vor zice, oare, căsunteţi nebuni? 
24. Iar dacă toţi ar prooroci şi ar intra vreun necredincios sau vreunneştiutor, el este dovedit de toţi, el este judecat de toţi
 
25. Cele ascunse ale inimii lui se învederează, şi astfel, căzând cufaţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că Dumnezeu esteîntr-adevăr printre voi. II Timotei III, 10-15Capitolul III10. Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, încredinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, 
11. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, înIconiu, în Listra
câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. 
12. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fiprigoniţi. 
13. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcindpe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 
14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat,deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, 
15. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot săte înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top