Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira
Sf. Drosida, fiica împăratului Traian
Liturgia:
Liturghia Darurilor mai inainte sfintite
Pericopa evanghelica:
Pericopa apostolica:
II Timotei III, 10-15

II Timotei III, 10-15Capitolul III10. Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, încredinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, 
11. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, înIconiu, în Listra
câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. 
12. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fiprigoniţi. 
13. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcindpe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. 
14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat,deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, 
15. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot săte înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top