Evanghelia zilei de astazi oferita de Biblia-Ortodoxa


Sfintii zilei:
Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare
Cuv. Die
Liturgia:
Liturghia Sf. Ioan Gura de Aur
Pericopa evanghelica:
Matei XIII, 3-9

Matei XIII, 3-9Capitolul XIII3. Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând: Iată a ieşit semănătorulsă semene. 
4. Şi pe când semăna, unele seminţe au căzut lângă drum şi au venitpăsările şi le-au mâncat. 
5. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult şi îndatăau răsărit, că n-aveau pământ adânc
 
6. Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arşiţă şi, neavând rădăcină,s-au uscat. 
7. Altele au căzut între spini, dar spinii au crescut şi le-au înăbuşit. 
8. Altele au căzut pe pământ bun şi au dat rod: una o sută, alta şaizeci,alta treizeci. 
9. Cine are urechi de auzit să audă. 

Pericopa apostolica:
Romani XVI, 1-16
II Corinteni IX, 6-11
Coloseni I, 1-11

Romani XVI, 1-16Capitolul XVI1. Şi vă încredinţez pe Febe, sora noastră, care este diaconiţă a Bisericiidin Chenhrea, 
2. Ca s-o primiţi în Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinţilor şi să-ifiţi de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. Căci şi ea aajutat pe mulţi şi pe mine însumi. 
3. Îmbrăţişaţi pe Priscila şi Acvila, împreună-lucrători cu mine înHristos Iisus, 
4. Care şi-au pus grumazul lor pentru viaţa mea şi cărora nu numaieu le mulţumesc, ci şi toate Bisericile dintre neamuri, 
5. Şi Biserica din casa lor.  Îmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, careeste pârga Asiei, în Hristos. 
6. Îmbrăţişaţi pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi. 
7. Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunias, cei de un neam cu mine şiîmpreună închişi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care înainteamea au fost în Hristos. 
8. Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în Domnul. 
9. Îmbrăţişaţi pe Urban, împreună-lucrător cu mine în Hristos, şi peStahis, iubitul meu. 
10. Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în Hristos. Îmbrăţişaţi pecei ce sunt din casa lui Aristobul. 
11. Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine. Îmbrăţişaţi pecei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 
12. Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul.Îmbrăţişaţi pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în Domnul. 
13. Îmbrăţişaţi pe Ruf, cel ales întru Domnul, şi pe mama lui, careeste şi a mea. 
14. Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Hermasşi pe fraţii care sunt împreună cu ei. 
15. Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, peOlimpian şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei. 
16. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Vă îmbrăţişeazăpe voi toate Bisericile lui Hristos. II Corinteni IX, 6-11Capitolul IX6. Aceasta însă zic: Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şisecera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va şi secera. 
7. Fiecare să dea cum socoteşte cu inima sa, nu cu părere de rău, saude silă, căci Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună. 
8. Şi Dumnezeu poate să înmulţească tot harul la voi, ca, având totdeaunatoată îndestularea în toate, să prisosiţi spre tot lucrul bun, 
9. Precum este scris: Împărţit-a, dat-a săracilor
dreptatea Lui rămâneîn veac. 
10. Iar Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare, vă vada şi va înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţiivoastre, 
11. Ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată dărnicia care aduceprin noi mulţumire lui Dumnezeu. Coloseni I, 1-11Capitolul I1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şiTimotei, fratele nostru, 
2. Sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos, care sunt în Colose:Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru IisusHristos. 
3. Mulţumim lui Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-netotdeauna pentru voi, 
4. Căci am auzit despre credinţa voastră în Hristos Iisus şi despredragostea ce aveţi către toţi sfinţii, 
5. Pentru nădejdea cea gătită vouă în ceruri, de care aţi auzit maiînainte în cuvântul adevărului Evangheliei, 
6. Care, ajungând la voi, precum şi în toată lumea, aduce roadă şisporeşte întocmai ca la voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut,întru adevăr, harul lui Dumnezeu. 
7. Precum aţi primit învăţătură de la Epafras, iubitul, împreună-slujitorcu noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos, 
8. Şi care ne-a arătat iubirea voastră cea întru Duhul. 
9. De aceea şi noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetăm săne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoaşterea voii Lui,întru toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, 
10. Ca voi să umblaţi cu vrednicie întru Domnul, plăcuţi Lui în toate,aducând roadă în orice lucru bun şi sporind în cunoaşterea lui Dumnezeu. 
11. Şi întăriţi fiind cu toată puterea, după puterea slavei Lui, spretoată stăruinţa şi îndelunga-răbdare, 


Puteti sa cititi sau sa consultati online Biblia Ortodoxa la aceste adrese: BIBLIA 1, BIBLIA 2 si BIBLIA 3.

Back To Top